Frasa den Choicis (Phrase of the fortnight)

The current frasa den choicis is: 

Ceist (K-sh-t):  Cen t-am e?

Freagra (Fra-gra): Ta se a haon/do/tri/ceathar, cuig.............. a chlog.

 

Joey's News