Frasa den Choicis (Phrase of the Fortnight)

Remember the pronunciation is in bold underneath the word

Ceist (K-sh-t): Ainmnigh      na seasuir....

                       (Ann-im-nig)

Freagra (Fra-ger-a): An t-earrach,          An     Samhradh,       An    Fomhar,   An  Geimhreadh.

                                  (On) (ta-rock),       (On )  (Sour-a),         (On) (Four),     (On) (Gear-a.)

 

Joey's News